(kontumtv.vn) – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

trien khai ke hoach

Năm 2017, nguồn ngân sách nhà nước bố trí hơn 511 tỷ đồng để thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới và CTMTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 378 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 133 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ thực hiện các CTMTQG, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã đầu tư tín dụng ở các xã trên toàn tỉnh với doanh số cho vay hơn 552 tỷ đồng; các cấp, ngành huy động được hơn 7,8 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo…Thực hiện các CTMTQG trong năm 2017 đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Đến hết tháng 12/2017, toàn tỉnh có 13/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 42 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, còn 06 xã đạt dưới 5 tiêu chí. 5.099 hộ thoát nghèo, tương ứng giảm 4,05% tỷ lệ hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện các CTMTQG năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Đến nay, mới hoàn thành 14/17 nội dung nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2017 không đạt kế hoạch đề ra, số hộ tái nghèo và số hộ nghèo phát sinh còn cao…

Năm 2018, Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh đề ra mục tiêu củng cố và phát triển vững chắc đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 21,7% và số xã dưới 5 tiêu chí giảm so với năm 2017 là 03 xã; phấn đấu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm từ 3 đến 4% so với cuối năm 2017; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 80%.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; tập trung chỉ đạo thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và ứng dụng công nghệ cao góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, hướng đến tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn các CTMTQG năm 2018, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngay từ đầu năm, tránh tập trung giải ngân vào cuối năm; tập trung ưu tiên nguồn vốn và chỉ đạo thực hiện đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên  truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh.

 Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *