(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ủy quyền cho Bộ CHQS tỉnh họp triển khai thi hành Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ T quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hiện chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.  

Hội nghị triển khai Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ
Hội nghị triển khai Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định nêu rõ: Đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9/1945 đến ngày 20/7/1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 7/01/1979; ở biên giới phía Bắc từ tháng 2/1979 đến tháng 12/1988; làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988; ở Campuchia từ tháng 1/1979 đến ngày 31/8/1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu. Ngoài chế độ được hưởng, công dân hỏa tuyến còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 Đây là chủ trương, chính sách hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tố quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần tăng cường an sinh xã hộỉ, ổn định tình hình ở các địa phương, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quổc.

Các đối tượng dân công hỏa tuyến đến tại UBND các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn kê khai làm thủ tục, hồ sơ.

                                                                                        CTV Ngọc lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *