(kontumtv.vn) – Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-iGate) là hệ thống tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa. Sắp tới, việc thử nghiệm iGate được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

TRIEN KHAI THU NGHIEM HE THONG MOT CUA DIEN TU TAI DIA BAN TINH

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, khởi tạo hệ thống một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đứng chân trên địa bàn được tiến hành trước ngày 15/5/2019 và khai trương hệ thống từ ngày 1/6. Khởi tạo hệ thống của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 15/7 và triển khai thử nghiệm từ ngày 1/9.

Tiến hành thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử iGate nhằm đảm bảo tích hợp, tập trung, thống nhất hệ thống một cửa trên địa bàn toàn tỉnh với dịch vụ công trực tuyến tỉnh và kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Nghị định 61 của Chính phủ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phát triển cơ quan điện tử đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương. Thử nghiệm iGate cũng nhằm tin học hóa quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO; phát triển hệ thống thông tin hành chính hiện đại; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để người dân giám sát chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước và tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh.

Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn và chuẩn hóa quy trình điện tử để thực hiện.

Nghĩa Hà – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *