(kontumtv.vn) – Tháng 8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 06 về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Đây là cơ sở quan  trọng để Kon Tum triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo từ nay đến năm 2020.

Mục tiêu tổng quát về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được xác định là thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3-4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2015; cơ bản đáp ứng khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, nhà ở, nước sạch, vệ sinh; đầu tư cơ bản về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt.

                                                                     Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *