(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 22 – 23/5, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân vận của chính quyền tại Đảng ủy BĐBP tỉnh.

DOAN CONG TAC CUA THUONG VU TINH UY GIAM SAT  TAI DANG UY BO DOI BIEN PHONG TINH

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa yêu cầu công tác dân vận bằng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện sát với tình hình thực tế; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận bằng việc triển khai các mô hình, công trình, phần việc thiết thực, cụ thể và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân học tập, làm theo.  Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ địa bàn, nhất là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, cán bộ tăng cường xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, học tiếng các dân tộc, tiếng nước láng giềng có chung biên giới và kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội ngũ làm công tác vận động quần chúng. Định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của các đơn vị. Phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” được chú trọng gắn với tuyên truyền vận động “4 cùng, 4 bám” trong thực hiện công tác dân vận; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc  của quần chúng nhân dân để tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết; củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP.

Song song với kịp thời đổi mới nội dung giáo trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác dân vận, đơn vị tích cực vận động hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân…

                      CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *