(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Đăk Hà về thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

BAN THUONG VU TINH UY GIAM SAT TAI HUYEN DAK HA

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo các Sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà về công tác thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, huyện có tổng số 262 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền huyện giải quyết và cấp xã là 212 thủ tục. 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa; có 17 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2019, huyện tiếp nhận gần 25.910 hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, giải quyết và trả đúng hẹn hơn 24.570 hồ sơ, trả trễ hẹn 51 hồ sơ, còn lại đang trong quá trình giải quyết khoảng 1.290 hồ sơ. Cấp xã tiếp nhận hơn 59.090 hồ sơ, đã giải quyết và trả đúng hẹn hơn 59.060 hồ sơ, còn lại 31 hồ sơ chưa đến hẹn và trong quá trình giải quyết.

Thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 09/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019, huyện Đăk Hà đã chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm về giải quyết thủ tục hành chính tại xã Đăk Mar, Ngọc Wang; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã với 204/262 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên19 lĩnh vực, đạt gần 78%.

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Đăk Hà đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh lại khung thời gian quy định đối với từng ngành chức năng trong thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông cung cấp tài khoản dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để huyện triển khai thực hiện. Mong muốn UBND tỉnh sớm ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động – thương binh, xã hội; kinh tế trang trại phù hợp với quy định hiện hành và có chủ trương về nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của huyện Đăk Hà thời gian qua, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính hiện nay và hướng đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về việc áp dụng thủ tục hành chính công, dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *