(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 20, ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn trên địa bàn huyện Kon Plông.

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo huyện Kon Plông
Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo huyện Kon Plông

Ngay sau khi có Kế hoạch số 20, ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kon Plông đã tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến các cấp, ngành và toàn xã hội nâng cao nhận thức công tác giáo dục trên địa bàn; bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý và đảm bảo các điều cần thực hiện các mục tiêu của kế hoạch và các tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xoá mù chữ cho người lớn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học luôn được chú trọng. Công tác xã hội hóa giáo dục đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các lực lượng xã hội chung sức chăm lo cho giáo dục, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Kế hoạch số 20-KH/TU. Đến nay, huyện Kon Plông đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chỉ tiêu huy động trẻ 3 đến 5 tuổi ra lớp theo kế hoạch. Tất cả 9 xã hàng năm duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I và đạt chuẩn phổ cập giáo trung học cơ sở. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-35 tuổi đạt trên 98%, từ 36-45 tuổi đạt 96% và từ 56-60 đạt 90%.

Qua giám sát tại 03 xã Măng Cành, Ngọc Tem, Đăk Long và làm việc tại huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của huyện. Đồng thời yêu cầu huyện nỗ lực tích cực trong việc nâng cao chất lượng tiếng Việt cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi, bồi dưỡng tiếng địa phương tại chỗ cho giáo viên, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn.

                                                                                 CTV Thiều Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *