(kontumtv.vn) – Chiều 5/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban với Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng quý III năm 2017. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các ban giúp việc Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc.

THUONG TRUC TINH UY GIAO BAN VOI CAC THANH UY HUYEN UY DANG UY

Quý III năm 2017, các địa phương, đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các ban giúp việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp sẽ chú trọng triển khai thực hiện trọng quý IV. Đồng thời có ý kiến đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2017.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị, trong quý IV, các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; rà soát, đánh giá và có biện pháp thực hiện có hiệu quả, dứt điểm các nội dung đã xác định trong Chương trình công tác năm 2017 của các địa phương, đơn vị; tiến hành tổng kết nhiệm vụ năm 2017, xây dựng chương trình công tác năm 2018… Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức thành công Đại hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2018-2023); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh trên người và vật nuôi, cây trồng, nhất là phòng, chống rét cho nhân dân; tăng cường lực lượng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *