(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về ng cường xây dựng, chỉnh đn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái v tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị s 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”.  

BAN THUONG VU TINH UY KIEM TRA BAN THUONG VU DANG UY QUAN SU TINH

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại hai Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy là Đảng ủy Trung đoàn 990 và Đảng ủy Phòng Chính trị. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 có trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng những nội dung, giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 được làm nghiêm túc, có chất lượng gắn với việc giáo dục chính trị và phát động các phong trào cuộc vận động như “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức chiến đấu cao, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                               CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *