(kontumtv.vn) – Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai cần tập trung hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp, khai thác sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong điều kiện hiện tại; tiếp tục có quy hoạch bài bản hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng phát triển chăn nuôi, phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản trên lòng hồ. Đó là nội dung Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai.

Tham gia buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

IA HDRRAI

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về công tác kiện toàn bộ máy cán bộ, công tác quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tình hình triển khai thực hiện Đề án di dân, tái định cư và một số công tác sau khi thành lập huyện. Theo đánh giá, sau hơn một năm thành lập, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của tỉnh, kinh tế – xã hội của huyện có bước phát triển, đời sống nhân dân ổn định, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 9 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản trên địa bàn huyện đạt 253 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt hơn 68 tỷ đồng; tổng mức luân chuyển hàng hóa đạt 54 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 15 tỷ đồng và chi ngân sách ước đạt 79 tỷ đồng. Huyện đã tiến hành quy hoạch không gian phát triển đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực dọc tuyến Quốc lộ 14C; xây dựng định hướng phát triển các thị trấn, thị tứ theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ trên địa bàn huyện cơ bản được kiện toàn, nhưng đội ngũ cán bộ công chức còn thiếu, khối chính quyền mới thành lập được 6/13 cơ quan, số lượng giáo viên còn thiếu. Ngoài ra, huyện đã triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn theo chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; tăng cường triển khai công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và ngăn chặn việc di dân tự do vào khu vực biên giới.

Huyện Ia H’Drai nêu lên những khó khăn và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất đối với tỉnh quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc huyện đang gặp phải.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu huyện Ia H’Drai cần phối hợp với huyện Sa Thầy làm tốt công tác giao đất, giao rừng cho dân quản lý bảo vệ; rà soát kỹ diện tích đất của các doanh nghiệp không sử dụng để tham mưu với tỉnh có giải pháp xử lý tiếp theo; tăng cường công tác quản lý dân ra vào địa bàn, công tác quản lý tạm trú, tạm vắng. Ngoài ra, huyện phải có phương án phối hợp cùng với huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) bàn các giải pháp ký cam kết, quy chế phối hợp trong công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng xâm canh và quản lý các phương tiện giao thông đường thủy hoạt động tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng của Ban Thường vụ huyện ủy Ia H’Drai và cả hệ thống chính trị của huyện đã bắt nhịp kịp với yêu cầu của nhiệm vụ, tuy còn khó khăn nhưng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao, kinh tế có bước phát triển khá. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai cần tập trung hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp thành sức mạnh để khai thác sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong điều kiện hiện tại; tiếp tục có quy hoạch bài bản hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng phát triển chăn nuôi, phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản trên lòng hồ; tiến hành quy hoạch ngay cụm tiểu thủ công nghiệp và có giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện của huyện. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện phải đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *