(kontumtv.vn) – Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ 2015– 2020 đến nay và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

KON RAY

Dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt cùng lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy và Tổ cấp ủy phụ trách huyện Kon Rẫy.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn, đạt được những kết quả tích cực; đã kịp thời xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đạt kết quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc phát triển đảng viên mới trong vùng tôn giáo, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên và ở nông thôn còn chậm; công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy từ sau Đại hội đến nay, chỉ sau một thời gian ngắn đã sớm ổn định bộ máy, sắp xếp nhân sự, luân chuyển cán bộ theo đúng quy hoạch, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt; kịp thời ban hành một số quy chế hoạt động theo quy định, chương trình toàn khóa và từng năm, kế hoạch triển khai thực hiện theo từng chuyên đề, nghị quyết do cấp trên ban hành. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá đội ngũ cán bộ; đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát trong Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy, tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; kiên quyết chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp bị hạn nặng sang trồng các loại cây trồng khác phù hợp; từng bước ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất; tiếp tục rà soát lại diện tích đất chồng lấn của các lâm trường với diện tích đất sản xuất của người dân; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là khu vực rừng phòng hộ trên đèo Măng Đen.

           Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *