(kontumtv.vn) – Chiều 21/2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt, Bí thư Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tinh uy

Năm vừa qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã nghiêm túc, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo bằng các quy chế, quy định cụ thể; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đổi mới; kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao nhất ở các cấp, ngành. Dù vậy, nhận thức, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế, nên khi giải quyết những vấn đề mới, phức tạp, đột xuất còn lúng túng, bị động; công tác nhận xét cán bộ, công chức, viên chức chưa thực chất; một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tu dưỡng đạo đức, vi phạm kỷ luật và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy; mở rộng dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; chủ động đào tạo, bồi dưỡng kết hợp thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; tích cực hoàn thiện hệ thống chính trị, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh địa phương.

Thu Trang – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *