(kontumtv.vn) – Tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp nhằm đánh giá kết quả, biểu dương thành tích, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các ngành, các cấp, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong các phong trào thi đua từ sau Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII (năm 2015), góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ngành, địa phương, đơn vị. Đó là mục đích được xác định tại Kế hoạch số 2297 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII.

to chuc hop nghi

Theo kế hoạch, Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp được tiến hành trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII được tổ chức  vào tháng 9/2020.

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ở cấp xã được tổ chức dưới hình thức “Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt”; ở cấp huyện và các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh là “Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến” và với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, là “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua – khen thưởng; đa dạng các hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt; tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngành lễ lớn trong năm 2019, 2020… Các ngành, các cấp chú trọng phát động đợt thi đua đặc biệt sâu rộng, thiết thực  chào mừng Đại hội thi đua các cấp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ; trọng tâm là thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau, thi đua thực hiện văn hóa công sở, thi đua cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển…

Nghĩa Hà – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *