(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, có 2 phòng chức năng gồm Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Phòng Thông tin – Tổng hợp.

Trung tâm là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan cấp tỉnh; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC và cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chức năng cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh; tham mưu, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Việc tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tăng tính liên thông, minh bạch trong giải quyết TTHC; giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *