(kontumtv.vn) – Ngày 18/1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo – thực trạng và giải pháp”. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum là một tỉnh miền núi với dân số trên 555.000 người. Toàn tỉnh có 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm trên 54%. Đồng thời, có 5 tôn giáo chính đang hoạt động là Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Tin lành và Phật giáo Hòa Hảo. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, dành nhiều sự quan tâm cho công tác tuyên truyền. Nhờ đó, nhiều chủ trương, chính sách phát triển KT-XH, xây dựng NTM, chăm sóc sức khỏe cho người DTTS, tôn giáo được triển khai hiệu quả.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày tham luận về vấn đề quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc; thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội cho người DTTS; vai trò của cấp ủy Đảng đối với việc triển khai công tác dân tộc, tôn giáo. Các tham luận đã nêu bật được vấn đề công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo. Qua đó, đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới như các ban, ngành, đoàn thể địa phương cần tăng cường nắm bắt thông tin, hoạt động của tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực đầu tư để thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng DTTS; phê phán, đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điểm sai trái; đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương./.

Cát Tiên – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *