(kontumtv.vn) – Ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiến hành họp báo thông báo kết quả Đại hội ngay tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với gần 600 phóng viên, báo chí đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII về kết quả Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, thành công của Đại hội lần này vì đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Văn kiện đã được lấy ý kiến nhiều lần và lần đầu tiên văn kiện được đăng toàn văn công khai trên báo chí để toàn dân góp ý. Vì vậy, văn kiện Đại hội là sản phẩm, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Công tác nhân sự cũng chưa bao giờ làm kỹ như lần này, đã có chuẩn bị chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm nên khi đưa ra, Đại hội đã thống nhất cao. Đại hội chỉ bầu Ban Chấp hành một lần đầy đủ ủy viên chính thức và dự khuyết.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của Đại hội không chỉ là thông qua được Nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành mới mà quan trọng hơn là phải đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống, làm sao nước giàu, dân mạnh, đó mới là thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng biểu dương tất cả nhà báo đã tích cực tuyên truyền và đưa tin kịp thời, nhanh nhạy, góp phần to lớn vào thành công của Đại hội. Tổng Bí thư cũng mong các nhà báo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Tại buổi họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng còn nặng nề, khó khăn phức tạp, nhiều nguy cơ chưa lường hết được, vì vậy, cuộc đấu tranh này còn dài, gian khổ và sẽ làm không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *