(kontumtv.vn) – Ngày 25/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Phiên họp tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và bàn phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo năm 2014.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: năm 2014 yêu cầu chung là phải tiếp tục đẩy mạnh, làm tích cực, quyết liệt hơn nữa, tạo chuyển biến lớn hơn, rõ rệt hơn năm 2013 trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Tổng Bí thư phát biểu kết luận phiên họp

 

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng ban Nội chính Trung ương- cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cho biết: Năm 2013, cùng với việc ổn định về tổ chức và hoạt động, Ban chỉ đạo bắt tay ngay vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được xã hội đặc biệt quan tâm; kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban Nội chính Trung ương- cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp được Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, đôn đốc đã được đẩy nhanh tiến độ, mở rộng điều tra, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được dư luận nhân dân và xã hội đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo  kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và góp thêm nhiều ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; Báo cáo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và khó khăn, vướng mắc của 8 vụ việc, 2 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo đề xuất bổ sung một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương Đảng theo dõi, đôn đốc.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã dần đi vào nền nếp theo đúng quy định của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc.

Trên cơ sở vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo đã từng bước thể hiện vai trò trung tâm trong chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng giữa các cơ quan chức năng và trong phạm vi cả nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Ban Nội chính Trung ương đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ đạo.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo vừa toàn diện, vừa đi vào trọng tâm, trọng điểm, chú trọng cả phòng và chống, cả xây dựng văn bản và xem xét xử lý các công việc cụ thể nhằm đôn đốc, thúc đẩy xét xử các vụ án lớn, phức tạp nghiêm trọng, tổ chức các đoàn kiểm tra, chọn các khâu yếu, vướng mắc để bàn, tìm cách xử lý. Ví dụ thúc đẩy khâu điều tra nhanh hơn, chính xác hơn; giám định nhanh hơn. Hay như chọn các vụ án lớn để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Ban Chỉ đạo đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ, không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng không bao biện, làm thay cơ quan chức năng.

Tổng Bí thư đánh giá nổi bật trong hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2013 là  chọn 8 vụ việc, 2 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp để chỉ đạo, đôn đốc, sớm đưa ra xét xử một số vụ và việc thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát.

Việc cử các đoàn kiểm tra, giám sát có tác dụng tốt, đôn đốc, thúc đẩy, nhắc nhở các đơn vị, địa phương; giúp Ban Chỉ đạo Trung ương nắm được tình hình thực tiễn để từ đó đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện pháp đúng hơn, tốt hơn.

Tổng Bí thư cho rằng: Các thành viên trong Ban Chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm, hoạt động đều tay, có sự phân công, phối hợp tốt. Kết quả thu được qua 1 năm hoạt động là tích cực, bước đầu đã thấy sự chuyển biến trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Về nhiệm vụ năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nhân dân luôn quan tâm tới công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là công việc đòi hỏi sự quyết tâm và tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhưng Ban Chỉ đạo có vai trò và trách nhiệm rất lớn. Yêu cầu chung là tiếp tục đẩy mạnh, làm tích cực và quyết liệt hơn nữa tạo chuyển biến rõ rệt hơn năm 2013 về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư yêu cầu trong năm 2014 tập trung vào một số nội dung công việc. Đó là: Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là sau khi Hiến pháp và một loạt Luật đã được Quốc hội thông qua; Tăng cường công tác tuyên truyền; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý tiếp những vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương đang chỉ đạo, theo dõi làm.

Hiện đã xử lý 3 trong số 8 vụ; tiếp tục tổ chức 1 số đoàn kiểm tra, giám sát những nơi nào có dấu hiệu  nhưng không làm tràn lan. Bổ sung một số vụ án, vụ việc để Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; 1 số vụ giao cho cơ quan thường trực là  Ban Nội chính phối hợp chỉ đạo trên tinh thần chọn vụ việc chính xác và đích đáng; tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư cũng lưu ý qua việc kiểm tra, giám sát vừa rồi cho thấy cần tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương. Chính vì thế, năm 2014 sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế phối hợp, công tác của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo hiện nay.

Tổng Bí thư khẳng định hoạt động của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có vai trò rất quan trọng và quyết định để công việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả; đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục chủ động, mạnh dạn đề xuất, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo./.

Theo : Vũ Duy/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *