kontumtv.vn-Tổng Bí thư: Cái còn mãi với thời gian là danh dự, trọng liêm, trọng chính, trọng đức. Còn vật chất chỉ là phù vân…

Sáng nay (28/11) tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, biểu dương những kết quả toàn diện, to lớn mà ngành công an đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh,  thời gian tới ngành công an cần tập trung xây dựng lực lượng, đảm bảo “quân tinh, tướng mạnh”, chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm và thật sự trong sạch và liêm chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2018, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2019 và những năm tiếp theo; đánh giá kết quả nổi bật sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cho ý kiến cụ thể về khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ công an theo 04 cấp; quy hoạch cán bộ lực lượng Công an nhân dân cấp chiến lược.

tong bi thu: con mai voi thoi gian la danh du, vat chat chi la phu van hinh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước; khẳng định lực lượng Công an nhân dân đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận quan tâm, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả cao; gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm. Các mặt công tác hậu cần – kỹ thuật, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu, nghiên cứu chiến lược, thanh tra, đối ngoại được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực.

Theo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những kết quả đạt được của lực lượng Công an nhân dân là hết sức to lớn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngành công an chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị tổng kết năm 2018-năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, đề ra phương hướng, chương trình công tác năm tới và những năm còn lại của nhiệm kỳ, trong đó cần đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu, kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế.

“Khẳng định cho được thành tựu to lớn của công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trong đó vai trò của lực lượng công an nhân dân cực kỳ quan trọng. Không vì một số vụ án, vụ việc tiêu cực mà dẫn đến suy diễn, coi thường lực lượng công an. Thời gian qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đất nước ổn định để phát triển. Phải khẳng định thành tựu của chúng ta trong 2 năm rưỡi qua, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ được lòng dân yên, đất nước phát triển và triển vọng phát triển sắp tới còn rất tốt”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý không được chủ quan, thỏa mãn, vì vẫn còn tiềm ẩn không ít nguy cơ. Âm mưu chống phá của các thế lực thù địch còn lâu dài, suy thoái trong nội bộ và nhiều vấn đề còn âm ỉ chưa bộc lộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đây được coi là kết quả nổi bật, “điểm sáng” của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm qua. “Hai năm qua Bộ Công an đã chủ động, tập trung nhiều công sức, làm bài bản, căn cơ, vững chắc, đạt được kết quả đến nay là tốt, đi vào cuộc sống. Lúc đầu có những quan điểm khác nhau, nhất là việc bỏ Tổng cục và nâng cấp công an xã. Nhiều anh em phấn khởi và thừa nhận trước đây rườm rà, tổ chức bộ máy cồng kềnh và bây giờ bước đầu như này là tốt. Đương nhiên, đây mới chỉ là bước đầu. Đề nghị sắp tới tiếp tục làm, làm mạnh hơn nữa, nhanh chóng ổn định tổ chức. Đồng thời giải quyết tốt vướng mắc, nhất là biên chế dôi ra. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ngành công an cần chú trọng xây dựng lực lượng, trong đó bao gồm xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức từ Trung ương đến địa phương cơ sở. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, xây dựng lực lượng nhằm đảm bảo “quân tinh, tướng mạnh”, chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm và thật sự trong sạch và liêm chính.

“Tự trọng là mình phải rất liêm chính. Như tôi cũng đã từng nói tại Hội nghị công an toàn quốc, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Thế nào là danh dự? Cao hơn tất cả, vật chất không là gì. Cái còn mãi với thời gian là danh dự, trọng liêm, trọng chính, trọng đức. Còn vật chất chỉ là phù vân, nó quý thì quý thật nhưng ông cha ta đã tổng kết: danh thơm thì còn mãi. Đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài lôi kéo đủ thứ, nhất là chúng ta có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, xu nịnh. Các đồng chí đặc biệt coi trọng công tác xây dựng lực lượng. Quân tinh, tướng mạnh, thể chế tốt, chỉ đạo làm ráo riết, hiệu quả thì việc gì cũng thành. Tướng phải ra tướng, quân phải ra quân. Tất cả các cấp đồng lòng  vào cuộc tạo chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt hơn nữa. Các đồng chí cũng cần nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là nêu gương của người đứng đầu. “Trên chẳng chính ngôi thì dưới chúng tôi hỗn hào”. Trên nghiêm mới nói được dưới, dưới sợ không dám làm”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Xuân Dần/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *