(kontumtv.vn) – Những việc làm của Ban Nội chính góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hoạt động của Ban sau 1 năm tái lập

Năm 2013, Ban Nội chính được tái lập chính thức đi vào hoạt động. Ban đã khẩn trương triển khai những công việc cần thiết để sớm ổn định và đi vào hoạt động như tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ; xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy; kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tính hợp lý trong điều kiện hiện có của Ban; xây dựng quy chế phối hợp công tác với các đơn vị có liên quan. Cán bộ, công chức của Ban đã tiếp cận, nắm bắt công việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương đã chuẩn bị tốt nội dung phục vụ 4 phiên họp của Ban Chỉ đạo và 2 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban tích cực, chủ động, quyết liệt trong tham mưu, đề xuất để Ban Chỉ đạo lựa chọn những khâu yếu, những việc có khó khăn vướng mắc nhất trong công tác phòng chống tham nhũng để đột phá, để khắc phục, chỉ đạo tháo gỡ như công tác hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; công tác giám định tư pháp; vấn đề áp dụng án treo với tội phạm tham nhũng; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng.

Ban cũng tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch và thành lập 7 đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 70 cơ quan, đơn vị trực thuộc; đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo quyết định lựa chọn 8 vụ án, 2 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban cũng đã thực hiện một số nhiệm vụ của công tác nội chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Ban Nội chính là tai mắt, là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực nội chính”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng lãnh đạo toàn diện. Vì vậy, Đảng phải có cơ quan tham mưu về công tác nội chính. Việc tái lập Ban Nội chính Trung ương là một quyết định đúng đắn, cần thiết và phù hợp với thực tế để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Ban Nội chính Trung ương trong 1 năm, đã vượt qua những khó khăn của giai đoạn đầu mới tái lập, từng bước khẳng định vị trí, vai trò thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Ban Nội chính đề ra trong năm 2014, Tổng Bí thư đề nghị cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của BCHTW Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư cho rằng có thể coi Ban Nội chính là tai mắt, là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực nội chính.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính tiếp tục quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương. Trong đó tập trung vào việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những quan điểm định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật mà trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng; đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp, nghiêm trọng.

Ban Nội chính phải thẩm định các đề án, báo cáo của các cơ quan liên quan tới lĩnh vực nội chính trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng với đó, Ban Nội chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực nội chính, xây dựng luật pháp và phòng, chống tham nhũng; tích cực tham gia tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị các văn kiện Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực nội chính, an ninh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phải chú ý cả phòng và chống cả ở Trung ương và địa phương; tiếp tục xem xét, xử lý quyết liệt các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, trọng điểm còn đang xử năm 2013, tiếp tục các vụ của năm 2014; phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đề xuất hoặc chủ trì xung quanh xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ban Nội chính Trung ương cần chú ý công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; đồng thời thu hút, tổng hợp, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các cơ quan liên quan để từ đó nâng cao chất lượng công tác. Ban Nội chính Trung ương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thiết lập các chế độ công tác, quan hệ công tác với các cơ quan liên quan, các địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khi được thành lập.

Ban Nội chính Trung ương phải là cơ quan mẫu mực về các mặt, về quan điểm chính trị tư tưởng vững vàng, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực nội chính, tổ chức chặt chẽ, hoạt động nền nếp, đoàn kết thống nhất cao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, trên nguyên tắc tập trung dân chủ và tình thương yêu đồng chí. Cán bộ phải tâm huyết, trách nhiệm, say mê, đặc biệt là phải có bản lĩnh, có dũng khí, bảo vệ cái đúng và phê phán bác bỏ cái sai; kiên quyết đấu tranh với cái sai, không khoan nhượng , giữ cho mình trong sạch, liêm chính, làm việc có nguyên tắc. Đồng thời phải có trình độ, có hiểu biết toàn diện, nhất là về cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương bước sang năm mới Giáp Ngọ – 2014 mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều thành công trong công tác./.

Vũ Duy/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *