(kontumtv.vn) – Tổng Bí thư yêu cầu các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáng 9/8, tại Hà Nội , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Hội Nhà báo Việt Nam đã họp phiên chính thức.

Tham dự Đại hội có hơn 500 nhà báo, đại diện cho hơn 22.000 nhà báo, hội viên trong cả nước. Đại hội đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

tong bi thu nguyen phu trong du va chi dao dai hoi hoi nha bao vn hinh 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Đại hội Nhà báo Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc.

Tổng Bí thư nhắc nhở anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật.

Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hoá tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của đất nước, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; động viên, cổ vũ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

tong bi thu nguyen phu trong du va chi dao dai hoi hoi nha bao vn hinh 1
Hơn 500 nhà báo dự Đại hội.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc: Phát triển phải đi đôi với quản lý, và quản lý phải theo kịp sự phát triển, tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

tong bi thu nguyen phu trong du va chi dao dai hoi hoi nha bao vn hinh 2
Tổng Bí thư chụp ảnh với các đại biểu.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kì 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trong đó, phiên nội bộ diễn ra trong 2 ngày 7-8/8.

Trong các phiên làm việc, các đại biểu dự Đại hội khẳng định những  đóng góp quan trọng của báo chí cả nước và Hội nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng nêu lên những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội. Đại hội đã tập trung thảo luận, nhất trí đưa ra các phương hướng chủ yếu và 11 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp cơ bản nhằm thực hiện các hoạt động nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kì 2015-2020.

Trong đó nhấn mạnh: lãnh đạo các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về báo chí, công tác Hội, chủ động và tăng cường triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, đạo đức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội; quan tâm sâu sát về công tác tổ chức, bồi dưỡng kiến thức công tác hội, quyền lợi vật chất, tinh thần của hội viên…

Đại hội cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội với những điểm mới phù hợp với tình hình hoạt động Hội trong giai đoạn 2015-2020. Các ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu đều thống nhất: Hơn lúc nào hết, các nhà báo phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin. Các cơ quan báo chí cần đổi mới tư duy làm báo, mô hình các cơ quan báo chí và đầu tư hiện đại hóa phương tiện làm báo theo kịp xu thế phát triển báo chí khu vực, thế giới.

tong bi thu nguyen phu trong du va chi dao dai hoi hoi nha bao vn hinh 3
Ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân dân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10.

Đại hội đã Bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10, nhiệm kì 2015-2020, gồm 57 đồng chí. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên và bầu ra Ban Thường vụ, Ban kiểm tra của Hội. Nhà báo Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa 9 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10, nhiệm kì 2015-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10./.

 
Vũ Duy/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *