(kontumtv.vn) – Sáng 14/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với tỉnh Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng đi với Tổng Bí thư có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Tô Lâm và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng báo cáo với đoàn công tác những kết quả tỉnh Kon Tum đã đạt được trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt trên 8%; năm 2016 giá trị tổng sản phẩm đạt trên 11.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.900 tỷ đồng; tỉnh đã tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực gắn với  phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác thu hút đầu tư được chú trọng, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi; chất lượng giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên; Kon Tum đã tổ chức Lễ đón nhận chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định… Bí thư Tỉnh ủy cũng báo cáo những kết quả đạt được  trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đón Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chị thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn báo cáo với Tổng Bí thư, đồng thời thông tin mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương về những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho Kon Tum trong phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ rừng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng, tài chính ngân sách, quốc phòng – an ninh và đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó có những vấn đề trọng tâm như: Nâng mức khoán kinh phí quản lý bảo vệ rừng và bổ sung kinh phí để khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng; có cơ chế xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư chuyển tiếp có sử dụng rừng khi thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh; có cơ chế chính sách cụ thể để thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất đai nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; có cơ chế giải ngân thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận gói tín dụng 100.000 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; triển khai Chương trình phát triển vùng dược liệu trọng điểm quốc gia tại tỉnh Kon Tum…

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã tập trung đánh giá về sự phát triển  của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua, nhất là sau Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; nêu lên những trăn trở, khó khăn, hạn chế nhận thấy được ở Kon Tum; đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh những giải pháp để Kon Tum phát triển tốt hơn trong thời gian tới…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Kon Tum trong những năm gần đây; đồng thuận với những mục tiêu, giải pháp Kon Tum xác định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong phương hướng các đồng chí đề ra khá đầy đủ, nhiều đồng chí trong đoàn cũng đã lưu ý các đồng chí, tôi xin nhấn thêm mấy ý thế này, là phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phương thức công tác làm sao phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đưa Kon Tum của chúng ta phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần nghị Quyết Đại hội XV của tỉnh; cố gắng trong phát triển toàn diện thì chọn trọng tâm, trọng điểm, chọn một số thế mạnh để tập trung chỉ đạo làm cho ra sản phẩm cụ thể; cũng phải xác định, vẫn phải xác định nông nghiệp là trọng tâm, nhưng nông nghiệp phải trình độ cao, chất lượng cao theo hướng sản xuất lớn, liên kết 4 nhà gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, trong thời gian tới, Kon Tum phải khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của rừng, tiềm năng đất đai và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần phát triển đất nước; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII. Đồng thời đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương ghi nhận các kiến nghị, đề xuất chính đáng của tỉnh.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *