(kontumtv.vn) – Tổng Bí thư đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm tra bài bản, chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, làm thận trọng, khoa học.

Chiều 9/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc và chúc Tết Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và lãnh đạo một số Ban của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI đến nay và trong năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã tích cực, chủ động thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, cũng như tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng.

TBT Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu để lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, Quy định về những điều đảng viên không được làm; Bộ Chính trị ban hành Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm có chất lượng, hiệu quả, trong đó có nội dung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết hoặc xem xét, xử lý một số vụ việc vị phạm trong Đảng một cách thận trọng, khách quan, nghiêm minh, trong đó có những vụ việc gây bức xúc trong dư luận, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kịp thời thông báo kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn ngừa sai phạm được cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ; chủ động nắm tình hình tổ chức Đảng và Đảng viên qua theo dõi địa bàn, kết hợp nhiều nguồn thông tin, quyết định kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra tài chính đảng; kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất; khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

Từ nay tới hết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015 và cả nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội có bước chuyển đáng mừng. Đất nước ta sau 30 năm đổi mới chưa bao giờ phát triển như hiện nay. Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thành tựu chung đó của đất nước có những thành tích và đóng góp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp. Tổng Bí thư đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm tra bài bản, chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, làm thận trọng, khoa học.

Biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế; kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp. Cùng với việc làm tốt công tác kiểm tra thì phải tăng cường hơn nữa chức năng giám sát; chủ động, quyết liệt, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng phải góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng cùng như công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là công tác nhân sự. Trong công việc này, đòi hỏi cán bộ kiểm tra rất  trong sáng, công tâm, khách quan, thực sự vì Đảng, vì dân, vì nước, không bị lợi ích nhóm tác động vào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của ngành Kiểm tra Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bước sang năm mới có khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Vũ Duy/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *