(kontumtv.vn) – Toàn Đảng, toàn dân cần vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 14/2 (26 Tết Ất Mùi), trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng quang vinh tròn 85 tuổi, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Trung ương và Hà Nội. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những thành quả mà đất nước ta đạt được trong năm 2014 là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nâng cốc mừng đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân

VOV trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“Thưa các đồng chí lão thành cách mạng,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng ta tròn 85 tuổi, chúng ta họp mặt tại đây để chia tay năm Giáp Ngọ 2014 và đón chào năm Ất Mùi 2015. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Đất nước ta vừa đi qua năm 2014 – năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với đầy ắp các sự kiện rất sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,98% là mức cao nhất trong 3 năm gần đây; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 2.000 USD. Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định hơn; lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực văn hoá – xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ có bước tiến bộ. Quốc phòng được củng cố và tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại khá nhộn nhịp và vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh và có bước tiến bộ. Quốc hội khoá XIII đã thông qua nhiều luật mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Những thành tích đạt được trong năm qua là kết quả sự nỗ lực to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sát sao của Đảng, sự quản lý, điều hành tích cực của Nhà nước, là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong những năm qua và năm 2014. Chúng ta gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc. Chúng ta cảm ơn các tổ chức quốc tế và các nước bạn bè gần xa đã hợp tác giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Thưa các đồng chí,

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015; năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn quan trọng của dân tộc…

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015, mà trọng tâm là: phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Triển khai đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 2015 cũng là năm chúng ta chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để thực hiện được những phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong không khí phấn khởi, vui vẻ hôm nay, tôi đề nghị tất cả chúng ta cùng nâng cốc mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Chúc Đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh; nhân dân ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, có nhiều niềm vui. Năm mới vạn sự hanh thông, an khang, thịnh vượng”./.

Vũ Duy/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *