(kontumtv.vn) – Tổng Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy nghiên cứu sâu sắc, và triển khai tốt quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự.

Như tin đã đưa, sáng ngày 28/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa trình bày dự thảo, hướng dẫn thực hiện phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh tới 4 yêu cầu và 3 nhóm tiêu chuẩn để xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới, có cơ cấu, số lượng hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng. Cùng với công tác văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp đã và đang được triển khai tích cực, công tác nhân sự cũng bắt đầu được tiến hành và hết sức chú trọng, bởi đây là vấn đề có tính quyết định.

“Trên cơ sở đường lối, quan điểm, phương hướng nhiệm vụ chính trị xem xét nhân sự, ai đáp ứng được yêu cầu thực hiện đường lối ấy thì mới tham gia vào Ban chấp hành các cấp. Không thể tham gia Ban Chấp hành lại không chấp hành đường lối, nói ngược lại Cương lĩnh Hiến pháp, nói ngược chủ trương quyết định của địa phương thì không tham gia. Đây chính là tiêu chuẩn đầu tiên đường lối nào, cán bộ ấy, đường lối là cơ sở để quyết định làm công tác nhân sự”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giới thiệu chính là khâu bắt đầu của quy trình nhân sự, có ý nghĩa rất quan trọng, chính vì vậy phải sàng lọc ngay từ đầu, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, tạo cơ sở để làm tốt những khâu sau. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương phải nghiên cứu sâu sắc, nắm vững và triển khai thật tốt các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, nắm chắc các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự. Mỗi tỉnh, thành, ngành có làm tốt thì Trung ương sẽ làm tốt công tác nhân sự.

Theo Tổng Bí thư, cần quán triệt ở dưới phải nhấn mạnh cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc. Tinh thần của những người cộng sản là đặt lợi ích của Đảng, đất nước lên trên hết, không vì cá nhân, lợi ích cục bộ, phải trong sáng, công tâm, khách quan, mong muốn xây dựng cơ quan lãnh đạo cao nhất ở các cấp và đặc biệt là ở Trung ương phải thực sự trong sạch, vững mạnh, là một tập thể đoàn kết thống nhất cao, đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực, quan hệ tốt với dân, không tham nhũng tiêu cực, không vướng vào lợi ích nhóm.

Sau khi phân tích tình hình kinh tế xã hội còn nhiều thách thức khó khăn, tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Mỗi cấp ủy địa phương, Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh, muốn vậy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dày công chuẩn bị, làm tốt công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải nắm chắc quy trình, phương pháp, cái nào làm trước, cái nào làm sau, nếu làm công tâm, trong sáng, khách quan, nắm chắc yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp, cách làm, phát huy trí tuệ tập thể thì chắc chắn sẽ thành công:

Lần này phải ghi rõ không để lọt 6,7 trường hợp không đáp ứng yêu cầu vào cơ quan lãnh đạo kể cả ở Trung ương và địa phương. Vì địa phương và Trung ương ở đây có liên thông với nhau, nếu ở địa phương Đại hội bầu ra Bí thư tỉnh ủy chẳng hạn thì có cơ cấu vào Trung ương. Và trong thực tế điều khó nhất là có công tâm, trong sáng hay không, có quán triệt đúng yêu cầu tiêu chuẩn nguyên tắc hay không. Chính vì vậy nguyên tắc lớn nhất là tập trung dân chủ và tập trung cũng phải có định hướng thật tốt”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cùng với việc tổ chức quán triệt, triển khai, các cấp, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ để triển khai thật tốt phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Vũ Duy-Văn Hiếu/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *