(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị QĐNDVN do Thiếu tướng Vũ Nam Phong, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị của Sư đoàn 10.  

TONG CUC CHINH TRI KIEM TRA SU DOAN 10

Sau khi kiểm tra các loại sổ sách công tác đảng, công tác chính trị và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, làm việc với lãnh đạo chỉ huy và các cơ quan Sư đoàn, đoàn kiểm tra của Tổng cục đã  kết luận: Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tổ chức quán triệt, giáo dục cho các đối tượng về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các bài giáo dục chính trị theo quy định của Tổng Cục Chính trị; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong các nhiệm vụ. Thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và làm nhiệm vụ dân vận, giúp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn đóng quân lao động sản xuất, góp phần xóa đói, giàm nghèo và ổn định cuộc sống.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo, trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *