(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Tổng cục chính trị do Thiếu tướng Vũ Nam Phong, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tháng đầu huấn luyện và tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3).

tong cuc chinh tri kiem tra

Qua kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tháng đầu huấn luyện và tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 của Sư đoàn 10, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đánh giá, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, có nhiều đổi mới về phương pháp hoạt công tác tư tưởng phù hợp với từng đối tượng ở đơn vị; tích cực đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, không để các tệ nạn văn hóa xấu độc thâm nhập vào đơn vị. Các tổ chức đảng cơ sở đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Công tác dân vận luôn bám sát địa bàn, luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tích cực tham gia công tác dân vận giúp dân xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Qua kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tháng đầu huấn luyện và tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 của Sư đoàn 10, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị yêu cầu thời gian tới Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 cần tiếp tục bồi dưỡng về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; coi trọng công tác kiện toàn cấp ủy các cấp, quan tâm hơn nữa đến đời sống của đội ngũ cán bộ cơ sở để cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị. Trong nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy bộ đội, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, phương pháp nắm và giải quyết tình hình, tiến hành công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ để làm sao đạt kết quả tốt ngay từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *