Lúa vụ đông xuân huyện Sa Thầy cơ bản đủ nước tưới
Lúa vụ đông xuân huyện Sa Thầy cơ bản đủ nước tưới

(kontumtv.vn) – Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) ước thực hiện gần 17.300 ha. Trong đó, diện tích cây hàng năm hơn 1.170 ha, diện tích cây lâu năm hơn 16.120 ha. Qua kiểm tra, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng đủ nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân. Tuy nhiên, trên cây trồng xuất hiện bệnh đạo ôn cục bộ ở một số diện tích lúa đông xuân gieo sạ sớm tại địa bàn xã Sa Nghĩa, thị trấn Sa Thầy (diện tích khoảng 6 ha) và bệnh phấn trắng trên cây cao su, với mức độ không đáng kể; cơ quan chuyên môn huyện đã hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ.

Thời gian tới, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung phòng chống hạn, điều tiết nước hợp lý cho các loại cây trồng vụ đông xuân, ngăn chặn dịch bệnh phấn trắng cao su và các bệnh hại trên cây lúa.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *