(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở đối với cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Kon Tum.

TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019 TRONG LLVT TINH

Để đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở của quân nhân trong LLVT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho thực hiện Tổng điều tra; tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các cấp và các phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ. Đơn vị đã thành lập 2 cụm điều tra; trong đó Cụm điều tra số 1 gồm Cơ quan Bộ Chỉ huy và Ban CHQS các huyện nội địa, Ban CHQS thành phố, Trường Quân sự; Cụm điều tra số 2 gồm Ban CHQS 4 huyện biên giới và Trung đoàn 990.

Việc thu thập thông tin cũng được tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp, kết hợp so sánh, đối chiếu với hồ sơ quản lý quân nhân tại đơn vị điều tra. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở trong LLVT tỉnh là nguồn số liệu quý giá và kịp thời phục vụ việc điều hành chính sách dân số và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước.

                                                                                       CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *