(kontumtv.vn) – Ngày 11/1, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung Ương và Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung Ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả điều tra sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và kết nối đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.

Cuộc tổng điều tra, thu thập thông tin được thực hiện trong hai giai đoạn, từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2021 nhằm thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính; các cơ sở SXKD cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin của  889.453/898.787 doanh nghiệp, đạt 99%; 52.569/52.714 đơn vị sự nghiệp, đạt 99,7%; 6.444/6.534 đơn vị hiệp hội, đạt 98,6%; 4,97 triệu cơ sở SXKD cá thể được thu thập thông tin, đạt 96,6%; Thu thập thông tin của 46,8/47 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 99,5; Thu thập thông tin của 32.308 cơ sở hành chính, đạt 99,99%.

Đến thời điểm hiện nay, công tác tổ chức thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đã kết thúc theo đúng kế hoạch để chuyển sang giai đoạn tiếp theo về tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và biên soạn các kết quả chính thức của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính theo kế hoạch của Phương án đã được ban hành./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *