(kontumtv.vn) – Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến cuối tháng 4/2017 ước đạt 21.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.420 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn 12.300 tỷ đồng (chiếm 56% dư ),nợ), dư nợ trung và dài hạn 9.500 tỷ đồng (chiếm 44%). 99,5% là dư nợ cho vay bằng VND.

Các ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trong tỉnh
Các ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trong tỉnh

Trong tháng 4, mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn tỉnh ổn định. Lãi suất cho vay bằng VND của các ngân hàng thương mại phổ biến từ 7-10%/năm đối với ngắn hạn, 9-12% đối với trung và dài hạn. Một số ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thấp hơn đối với khách hàng truyền thống, có tín nhiệm và khả năng tài chính tốt, từ 5,5-6,5%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-6%/năm đối với một số nhóm đối tượng ưu tiên và  cho vay ngắn hạn, vay trung, dài hạn phổ biến ở mức 6-7%/năm.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển suất kinh doanh như gói tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh triển khai từ tháng 10/2016 với lãi suất ưu đãi 5,5%/năm; gói tín dụng ưu đãi trung, dài hạn cho khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô 5.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay tối thiểu 8%/năm; gói tín dụng ngắn hạn cạnh tranh 10.000 tỷ dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *