(kontumtv.vn) – Ngày 16/ 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010- 2019.

TONG KET 10 NAM MAT TRAN TO QUOC VIET NAM CHUNG TAY XAY DUNG NONG THON MOI

Trong 10 năm qua, Mặt trận các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình xây dựng nông thôn mới đã được người dân tham gia đóng góp ý kiến, hiến đất, tổ chức thực hiện và giám sát. Nhiều mô hình hay, điển hình tốt, cách làm hiệu quả đã được biểu dương, nhân rộng; các phong trào thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp đỡ các hộ nghèo, xây dựng môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp… đã được tổ chức đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, diện mạo khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 18/ 86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí; 19 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí, tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số hạn chế trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới như hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa được phát huy đúng mức do thiếu chuyên môn nghiệp vụ; việc tận dụng nội lực trong cộng đồng về xây dựng nông thôn mới có nơi còn hạn chế; chất lượng một số tiêu chí còn thấp và chưa bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *