(kontumtv.vn) – Sáng ngày 16/12, Hội đồng Lý luận trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI ban hành ngày 01/6/2012 là nghị quyết đầu tiên của Đảng về chính sách xã hội. Nghị quyết xác định 5 nhóm chính sách ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2012-2020, gồm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; giải quyết việc làm, thu nhập và giảm nghèo; thực hiện bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9 triệu người có công; hơn 98% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Trung bình mỗi năm, khoảng trên 1,5 triệu lao động được giải quyết việc làm với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức dưới 3%, giúp Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trên thế giới. Đến năm 2021, tỉ lệ hộ nghèo cả nước chỉ còn hơn 2%.

Tại Hội nghị, cùng với đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến nhằm định hướng hoàn thiện chính sách xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; xác định việc thực hiện chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược, trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, hướng đến xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, toàn diện và hiện đại./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *