(kontumtv.vn) – Nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác này là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. Đó là  phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ về công tác dân tộc diễn ra vào chiều 30/11/2016.

Hội nghị trực tuyến tổng kết
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc của Chính phủ

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải và lãnh đạo các sở, ngành.

Nghị định 05 của Chính phủ được ban hành vào ngày 26/7/2011. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược công tác dân tộc; phê duyệt nhiều đề án, chương trình, chính sách dân tộc đến năm 2020. Kết quả, giai đoạn 2011-2015, Chính phủ đã đầu tư 136.000 tỷ đồng cho vùng dân tộc, miền núi và chính sách dân tộc. Qua đó, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được hoàn thiện về hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, tạo đà sản xuất phát triển. Sau 5 năm triển khai Nghị định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt vùng dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi rõ nét. Đây là nguồn lực quan trọng giúp tỉ lệ hộ nghèo khu vực đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 35% năm 2011 xuống còn dưới 17% vào cuối năm 2015. Đến nay có gần 93% thôn, bản có điện lưới quốc gia, gần 98% xã có đường giao thông đến trung tâm. Tỉ lệ trường học, trạm xá xã kiên cố và bán kiến cố đạt hơn 97%.

Qua thảo luận trực tiếp tại Hội nghị và qua rút kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương cho thấy: Việc triển khai Nghị định 05 của Chính phủ vẫn còn những vướng mắc. Cụ thể, việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện ở một số bộ, ngành chưa kịp thời. Việc bố trí kinh phí chỉ đáp ứng 40-60% kế hoạch, chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Chính sách tạo việc còn nhiều bất cập. Đây cũng là những nội dung mà nhiều địa phương kiến nghị với Chính phủ. Bên cạnh đó, các địa phương còn đề xuất tiếp tục triển khai các chính sách về dân tộc giai đoạn 2016-2020, kiến nghị sớm ban hành Luật Dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị định 05 của các bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05; tiếp tục ban hành hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 05; chủ trì hoặc phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc hiện hành cho phù hợp với tình hình phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình sao cho hiệu quả, phát huy được sức mạnh nguồn đầu tư của Nhà nước và của địa phương. Phó Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan về công tác dân tộc trong thời gian đến.

                                                                                          Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *