(kontumtv.vn) – Sáng 19/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có trình độ học vấn, văn hóa, sức khỏe, làm chủ khoa học, công nghệ và đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 và Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020.

Sau 10 năm triển khai, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần xung kích của lực lượng thanh niên đối với công cuộc đổi mới đất nước. Đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện gọi tắt là Đề án 500 trí thức trẻ, sau 6 năm triển khai, Hội đồng tuyển chọn của 34 tỉnh và Bộ Nội vụ đã nhận được trên 5.300 hồ sơ đăng ký tham gia Đề án. Qúa trình tuyển chọn đội viên Đề án của các tỉnh được tiến hành đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng đối tượng với số lượng 500 trí thức trẻ. Hằng năm, phần lớn đội viên được cấp ủy, chính quyền nơi công tác đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 và Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020.

Đảm bảo thực hiện hiệu quả hơn nữa các Đề án và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai Đề án, Chiến lược giai đoạn mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng thanh niên đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế. Đồng thời có phương án cụ thể nhằm thu hút trí thức trẻ tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đóng góp cho xã hội trên tất cả lĩnh vực, các mặt của đời sống, nhất là ở những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn, miền núi, qua đó, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ đội viên sau khi kết thúc thời hạn công tác. Những địa phương đã bố trí sử dụng đội viên thuộc Đề án phải có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, đảm bảo việc xét tuyển phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đúng quy định của pháp luật. Các cấp ngành cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chiến lược, Đề án.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *