(kontumtv.vn) – Chiều 19/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và 8 điểm cầu ở các huyện.

HOI NGHI TRUC TUYEN TONG KET CONG TAC DAN VAN NAM 2019

Năm 2019, Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đặc biệt, Ban Dân vận các cấp thường xuyên tham mưu và thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019. Cùng đó, công tác dân vận của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được củng cố, phát huy. Ban Dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh như: Kinh tế tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt ngưỡng 3.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,7 triệu đồng/năm, tăng 3,35 triệu đồng so với năm 2018; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt.

Tại Hội nghị, các huyện, thành phố cũng đã có những thảo luận về  những vấn đề như hiệu quả các các mô hình dân vận khéo tại các địa phương trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh – trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp giám sát đối với hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án. Cũng trong phần thảo luận, Ban Dân vận các cấp cũng đã đưa ra nhiều tồn tại trong công tác phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án có liên quan đến nhân dân.

Hội nghĩ cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là, tiếp tục nghiên cứu, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận; tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; triển khai thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2020 “Năm dân vận khéo”; thực hiện có kết quả công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với ĐBDTTS, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo; theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tổng hợp ý kiến của nhân dân tham gia góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng…

Như Nguyệt – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *