(kontumtv.vn) – Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến  tổng kết công tác dân vận năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại 63 điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh.

Năm 2020, với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp thực hiện công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh triển khai công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020. Qua đó, mong muốn năm 2021, công tác dân vận tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, góp phần khơi dậy mạnh mẽ nội lực, ý chí, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ngành Dân vận tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận theo hướng đổi mới thiết thực gắn với đời sống của các tầng lớp nhân dân, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy dân vận; làm tốt công tác dân vận chính là góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Trong đó, chú trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, cán bộ làm công tác dân vận cần tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm nêu gương, nắm được tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học, thực chất để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân. Người làm công tác dân vận phải thực lòng, làm từ trong trái tim với tinh thần phục vụ nhân dân. Có như vậy mới tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *