(kontumtv.vn) –  Cụm thi đua Khối Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Giao ước thi đua năm 2015 và phát động ký kết Giao ước thi đua năm 2016.

Hội nhgij ký két gioa ước thi đua Công đoàn
Hội nghị ký kết Giao ước thi đua Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Kon Tum

Cụm thi đua khối Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Kon Tum có 6 đơn vị, 224 công đoàn cơ sở, 1 nghiệp đoàn, với tổng số hơn 8.760 đoàn viên. Trong năm qua, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục công nân, viên chức, lao động; tập trung tuyên truyền tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. 100% công đoàn cơ sở tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2015, các cấp Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hướng tới chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Qua đó đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 100 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác ký kết giao ước thi đua năm 2016, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cấp mình; thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hóa, có 85% đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu Công sở văn hóa. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 100% công đoàn cơ sở tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, Đại hội công  nhân, viên chức, lao động; hội nghị người lao động.

                                                                                      Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *