(kontumtv.vn) – Chiều 25/12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum Y Thị Bích Thọ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngành Kiểm tra của Đảng năm 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

 Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai kiểm tra, giám sát công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức Đảng, cách chức 1 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 12 đảng viên do vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời tiếp nhận, giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở tiến hành kiểm tra trên 270 đảng viên, hơn 260 tổ chức đảng, giám sát đối với gần 210 đảng viên và trên 150 tổ chức đảng. Qua đó, cấp ủy cấp huyện đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 3 tổ chức đảng, kỷ luật gần 180 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành kiểm tra của Đảng đạt được trong năm 2020. Qua đó, đề nghị thời gian tới, ngành tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là công cụ để làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện kiểm tra giám sát, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chỉ thị của Đảng, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng trong một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính,…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đặc biệt nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần quán triệt sâu sắc mục đích kiểm tra, giám sát là ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực; qua kiểm tra, giám sát phải làm cho tổ chức và cá nhân vi phạm nhận thức rõ khuyết điểm của mình để sửa chữa, làm cho cán bộ, đảng viên thấy được tính nghiêm minh của Đảng cũng như thể hiện sự bao dung đối với người biết sửa chữa khuyết điểm; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, nhất là các vấn đề có liên quan đến nhân sự, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *