(kontumtv.vn) – Sáng 23/1, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

TONG KET CONG TAC NGANH NOI VU NAM 2018

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, công chức ngành Nội vụ tỉnh tập trung hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo chương trình, kế hoạch đề ra; tham mưu giải quyết kịp thời nhiệm vụ đột xuất do Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Trong năm, hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ được tăng cường. Trong đó, thực hiện thanh tra 10/31 cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; tiếp nhận và giải quyết 15 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết hơn 30 đơn thư, nội dung có liên quan đến tôn giáo theo quy định của pháp luật; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố giải quyết vấn đề phát sinh có liên quan đến tôn giáo; góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, xã hội trong tỉnh.

Năm 2019, ngành Nội vụ tỉnh tập trung triển khai tốt các nội dung trọng tâm trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tích cực kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện; xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến và giải quyết đơn thư khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Thu Trang – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *