(kontumtv.vn) – Chiều 16/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

TONG KET CONG TAC NGANH TAI NGUYEN VA MOI TRUONG NAM 2019

Năm 2019, Sở TN&MT xây dựng Đề án sắp xếp các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trong quản lý đất đai, Sở đã xây dựng Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024); phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất được thực hiện nghiêm chỉnh. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi, giao, cho thuê đất với 103 quyết định, tổng diện tích gần 1.400 ha.

Về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thẩm định 17 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; cấp 32 giấy phép về hoạt động khoáng sản; cấp 29 giấy phép khai thác tài nguyên nước.

Công tác thanh, kiểm tra được ngành TN&MT thực hiện thường xuyên, qua đó phát hiện các tồn tại, sai phạm của các tổ chức, cá nhân. Trong năm 2019, Sở TN&MT đã tổ chức 18 cuộc thanh tra, 5 cuộc kiểm tra, ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 tổ chứcvới số tiền 79 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường trong năm qua cũng còn những hạn chế như công tác kiểm kê đất đai triển khai chậm so kế hoạch; tình trạng ô nhiễm cục bộ ở một số cơ sở sản xuất vẫn còn xảy ra; công tác quản lý nguồn nước còn nhiều bất cập; dữ liệu TN&MT chưa được xây dựng đầy đủ; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra; công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập; việc tách thửa, hợp thửa theo quy định còn nhiều bất cập…

Để công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tốt hơn, năm 2020, ngành TN&MT Kon Tum tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, hoàn thiện, kiện toàn bộ máy để nâng cao năng lực quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý đất các dự án; tham mưu dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn…

Tại Hội nghị tổng kết, Sở TN&MT đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 60 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. 

Như Nguyệt – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *