(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nhân quyền năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh chủ trì Hội nghị.

Công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm thực hiện hiệu quả, bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực, đời sống xã hội. Công tác bảo vệ nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bình đẳng giữa các dân tộc; đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc thiểu số được nâng cao; bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn, phát huy…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị trong thời gian tới các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện từ xa, từ sớm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023, tham mưu thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo./.

CTV Văn Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *