(kontumtv.vn) – Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Kon Tum gồm Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

TONG KET CONG TAC THI DUA, KHEN THUONG CAC CO QUAN NOI CHINH TINH NAM 2018

 Năm 2018 các cơ quan, đơn vị khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh đã tập trung thực hiện tốt nội dung nghiên cứu, xây dựng các văn bản theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giao; nghiên cứu, tham mưu, hoạch định các chủ trương, mục tiêu, chương trình quốc gia phát triển kinh tế, các chính sách của ngành và lĩnh vực; các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức phong trào thi đua yêu nước thiết thực, có nhiều cách làm mới đem lại hiệu quả cao, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

Các đơn vị trong khối luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của tỉnh, Trung ương, bản thông báo nội bộ, hệ thống truyền thanh nội bộ, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng…; chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa và tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước năm 2018, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, được được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành cấp trên đánh giá cao.

                                                    CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *