(kontumtv.vn) – Sáng ngày 25/11, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Năm nay Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum làm Trưởng Khu vực thi đua. Dự hội nghị có bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Năm 2022, việc tổ chức triển khai phong trào thi đua của các cơ quan trong Khu vực tập trung vào những công tác trọng tâm, gắn thi đua với việc kiện toàn tổ chức, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực và chất lượng, nhất là thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng NTM. Qua đó tạo sự chuyển biến quan trọng trong các mặt công tác của ngành, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, các phong trào thi đua vẫn chưa thực sự sâu rộng; chưa lấy công tác thi đua làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Đánh giá cao phong trào thi đua năm 2022 của 8 tỉnh trong khu vực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua; nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ, giải pháp và nội dung giao ước thi đua đã đề ra. Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 của các tỉnh trong toàn Khối.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị, các cơ quan đơn vị tập trung quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua. Các chủ đề thi đua được phát động cần có mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn ngành và cộng đồng.

Tại hội nghị, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum được bình xét tặng Cờ thi đua của ngành năm 2022; công bố quyết định cử Trưởng, Phó trưởng Khu vực thi đua các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2023. Đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *