(kontumtv.vn) – Chiều 15/1, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện một cách đồng bộ với nhiều nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua các hoạt động đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, những thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, nâng cao vị thế của tỉnh ra bên ngoài.

TONG KET CONG TAC THONG TIN DOI NGOAI

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại ở 1 số địa phương chưa được chặt chẽ, đồng bộ.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy các địa phương tiếp tục tăng cường quán triệt đầy đủ hơn nữa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, thông tin đối ngoại, bảo vệ biên giới quốc gia, biển, đảo Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, nâng tầm đối ngoại đa phương; Quyết định số 1517/ 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Nghị định 09/2017 của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử, phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại của địa phương, của tỉnh.

Nguyễn Thu – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *