(kontumtv.vn) – Chiều 22/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục chủ trì Hội nghị.

 Năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế công tác. Trong đó, tham mưu hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong năm, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh với chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm đầu nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, điều này đòi hỏi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc phải có quyết tâm chính trị cao, xác định được nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục đề nghị, thời gian tới, các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy về công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là phối hợp tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng thời tập trung tham mưu triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và của tỉnh.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *