(kontumtv.vn) – Chiều 23/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, dư luận xã hội, biên soạn tin, bài viết. Theo đó, đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định hướng dư luận xã hội; tham mưu công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh và của đất nước, đặc biệt là sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…Qua đó góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương, để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với công tác năm 2021, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, triển khai thực hiện. Đồng thời Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *