(kontumtv.vn) – Chiều 11/12, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2017.

TONG KET CONG TAC VAN PHONG CAP UY

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực cấp ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã khắc phục khó khăn, triển khai tốt chương trình công tác đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; kịp thời văn bản hóa, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp ủy; làm tốt vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh cơ bản thực hiện tốt. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nề nếp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định. Theo đó, năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tiếp nhận, tham mưu xử lý hơn 130 đơn, thư khiếu nại. Tuy nhiên việc tham mưu xử lý đơn, thư thuộc thẩm quyền tại một số địa phương đạt hiệu quả chưa cao, tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp còn diễn ra. Công tác tham mưu Văn phòng cấp ủy trong năm 2017 chưa thực sự chủ động, có việc chưa kịp thời.

Kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tô Xuân Tụng đề nghị, trong năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy triển khai có hiệu quả, chất lượng chương trình công tác năm, tháng của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cấp ủy thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xác định; tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Thu Trang – Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *