(kontumtv.vn) – Chiều 25/1, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc.

TONG KET CONG TAC XAY DUNG DANG NAM 2017

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ kết nạp 1.335 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên trên 26.700 đồng chí. Đảng bộ tỉnh nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức cán bộ đi vào nề nếp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường. Việc thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo tính nghiêm minh. Kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững. Công tác dân vận của Đảng phát huy hiệu quả tích cực.

Nhằm thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và kiên quyết xử lý các biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, quần chúng nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; triển khai có hiệu quả chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *