(kontumtv.vn) – Chiều 23/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp chỉ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2018. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

TONG KET HOAT DONG BAN CHI DAO PHAT TRIEN KINH TE TAP THE NAM 2018

Thống kê của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum cho thấy, năm 2018, toàn tỉnh có gần 180 tổ hợp tác với doanh thu khoảng 190 triệu đồng/năm. Hiện nay, hơn 100 hợp tác xã đang hoạt động và 01 Liên minh hợp tác xã được thành lập mới với gần 80 thành viên. Đến hết tháng 12/2018, tổng doanh thu hợp tác xã ước đạt 1,3 tỷ đồng/hợp tác xã/năm; tổng lợi nhuận sau thuế hơn 230 triệu đồng/hợp tác xã/năm; thu nhập lao động thường xuyên trong hợp tác xã gần 50 triệu đồng/người/năm. Có trên 60% hợp tác xã nông nghiệp đã có tích luỹ vốn và thực hiện tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, năm 2018, tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Số hợp tác xã tăng nhanh, bền vững. Sự liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã, giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 42, ngày 21/01/2018 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ V. Các hợp tác xã thường xuyên đổi mới phương thức quản lý và phương thức phân phối nhằm bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Dù vậy, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế như vẫn còn một số hợp tác xã đã ngưng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả; việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu; hiệu quả sử dụng lao động chưa cao; thu nhập của các thành viên, người lao động trong một số hợp tác xã còn thấp,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng quy hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn, nòng cốt là hợp tác xã; đề xuất chính sách hỗ trợ và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của từng địa phương, từng ngành gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tăng cường nhân rộng mô hình kinh tế tập thể điển hình tiên tiến ở các huyện, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp mong muốn, năm 2019, các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành chương trình công tác do Ban Chỉ đạo đề ra.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *