(kontumtv.vn) – Sau một chu kỳ sản xuất, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Kon Tum tổng kết mô hình lúa VietGAP tại thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.

TONG KET MO HINH LUA VIETGAP

Kết quả mô hình cho thấy, việc gieo trồng 9 ha giống lúa mới ST24 theo quy trình VietGAP, cây sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất hơn 64 tạ/ha và ít bị sâu bệnh hại. 100% hộ nông dân tham gia mô hình đều nắm vững quy trình sản xuất VietGAP trên cây lúa ST24. Đây là cơ sở tiếp tục nhân rộng cho các vụ sau.

Lúa ST24 có thời gian sinh trưởng từ 95-100 ngày trong vụ đông xuân và từ 100-105 ngày trong vụ mùa. Đây là giống lúa trồng mới cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gạo dẻo, mềm cơm và có mùi thơm cấp 2.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *